Ashtanga yog Sadhana


‘Nutan Yog Studio’

Yog Teacher Certified By
(Yashwantrao Chavan Mukta Vidyapeeth, Nashik)

Sr. No. 77/2, C, Flat No. B-6, Karan Bharati Co-Operative Society,
Opp. Icchhapurti Ganesh Mandir, Bharati Vidyapeeth, Katraj,
Pune- 411046 Maharashtra India.

Mrs. Nutan Kulkarni (Director)

Mobile : 80071 11311 / 94230 40919

‘Nutan Yog Studio’

Yog Teacher Certified By
(Yashwantrao Chavan Mukta Vidyapeeth, Nashik)

Sr. No. 77/2, C, Flat No. B-6,
Karan Bharati Co-Operative Society,
Opp. Icchhapurti Ganesh Mandir,
Bharati Vidyapeeth, Katraj,
Pune- 411046 Maharashtra India.

Mrs. Nutan Kulkarni (Director)

80071 11311 / 94230 40919